VERLEDEN

In april 2017 is het eerste plan gepresenteerd aan de buurt. Toen ging het om een kleiner gebied en minder woningen. In juni 2017 is een tweede bijeenkomst gehouden waarbij werd ingegaan op de opmerkingen uit de eerste bijeenkomst. Op die avond bleek aansluiting voor het verkeer uit de nieuwe buurt op de Tjalk voor omwonenden heel belangrijk. Overleg over deze optie duurde lang. Maar in 2019 werd er een nieuw plan gepresenteerd aan de buurt.

Verschillende ideeën en suggesties uit de omgeving zijn nu verwerkt. Het gebied waarop woningen ontwikkeld kunnen worden is inmiddels groter. Mede door de wens van de gemeenteraad van Wijdemeren om ook sociale huurwoningen te bouwen bestaat het plan nu uit 36 woningen. Een opsomming van de vragen en opmerkingen met een reactie vindt u hier.

Op deze website leest en ziet u meer over de huidige plannen. We nodigen u uit om de film, de schetsen en de overige informatie te bekijken. Met de reacties en suggesties die binnen zijn gekomen via deze website kijkt de architect, in overleg met de gemeente Wijdemeren, of en hoe die reacties verwerkt kunnen worden in het plan.  De landschapsontwerper gaat aan de slag met uw suggesties voor het openbaar gebied.

Alle mensen die voor 1 juni 2020 hebben gereageerd op deze website, hebben hierop persoonlijk antwoord ontvangen. Een overzicht van de reacties met het antwoord leest u hier.
Op deze site houden we u op de hoogte van de voortgang.

VERLEDEN

In april 2017 is het eerste plan gepresenteerd aan de buurt. Toen ging het om een kleiner gebied en minder woningen. In juni 2017 is een tweede bijeenkomst gehouden waarbij werd ingegaan op de opmerkingen uit de eerste bijeenkomst. Op die avond bleek aansluiting voor het verkeer uit de nieuwe buurt op de Tjalk voor omwonenden heel belangrijk. Overleg over deze optie duurde lang. Maar in 2019 werd er een nieuw plan gepresenteerd aan de buurt.

Verschillende ideeën en suggesties uit de omgeving zijn nu verwerkt. Het gebied waarop woningen ontwikkeld kunnen worden is inmiddels groter. Mede door de wens van de gemeenteraad van Wijdemeren om ook sociale huurwoningen te bouwen bestaat het plan nu uit 36 woningen. Een opsomming van de vragen en opmerkingen met een reactie vindt u hier.

Op deze website leest en ziet u meer over de plannen. We nodigen u uit om de film, de schetsen en de overige informatie te bekijken en te reageren. Reageren kan tot … Daarna kijkt de architect, in overleg met de gemeente Wijdemeren, of uw reacties leiden tot aanpassingen in het ontwerp, De landschapsontwerper gaat aan de slag met uw suggesties voor het openbaar gebied.

Vervolgens doen burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad.

Op deze site houden we u op de hoogte van de voortgang.