Update juli 2021

Het ontwerp voor het openbaar gebied van Het Achtererf is beoordeeld door de gemeente Wijdemeren. Het moet een gebied worden dat bijdraagt aan de biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dat vergt echter meer en ander onderhoud dan een grasveld.

Nu onderzoeken we de mogelijkheid om het openbaar gebied in zelfbeheer te geven aan de toekomstige bewoners. Zo kan een vereniging van eigenaren het onderhoud zelf organiseren binnen afspraken met de gemeente. Op basis van dergelijke afspraken wordt het ontwerp eventueel nog aangepast.

Het ontwerp

In een nieuwe buurt hoort een mooie en functionele openbare ruimte. Denk daarbij aan wandelpaden, de inrichting van straten en groene gebieden. Er ligt nu een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte.

Uit reacties blijkt dat er een voorkeur is voor een groene opslagplaats voor regenwater (wadi) en ruimte voor kruiden en bloemen die goed zijn voor de biodiversiteit.

In het groenplan is gezocht naar manieren om de buitenruimte van Het Achtererf zoveel mogelijk natuurwaarden mee te geven met aandacht voor vogels, vlinders en insecten. Zo denken we aan nestkasten in de bestaande bomen en een vlinderhotel in de bloemenweide.

Het is de bedoeling om de nieuwe bebouwing een kleinschalige erfsfeer te geven en het te verbinden met het omliggende landschap, het slagenlandschap.

VERHARDING
We willen zo min mogelijk verhard oppervlak in het gebied om zo regenwater langer vast te houden. Er is vanzelfsprekend rekening gehouden met toegang voor hulpdiensten, vuilniswagen en auto’s.  

  • Op de rijweg en voetpaden en fietsroutes willen we gebakken klinkers gebruiken voor het erfgevoel.
  • De parkeerplaatsen krijgen halfopen verharding die water doorlaat.
  • De rijweg door het openbare groen (om de openbare versnipperde gebieden met elkaar te verbinden) krijgt half open verharding (bijvoorbeeld klinkers in vlechtverband) die water doorlaat. Dit werkt tevens snelheidsremmend.

GROEN
We halen het maximale uit het openbaar groen door het openbare gebied met elkaar te verbinden. De groene gebieden vormen een geheel waar de toegangsweg met half open verharding doorheen gaat.  De wadi ligt midden in het gebied omgeven door knotwilgen en krijgt de vorm van een rechte strook, zoals het verkavelingspatroon in het oude landschap.

  • Deze wadi heeft de functie van regenwater vertraagd afvoeren, maar het wordt ook speelgebied. Met  stapkeien, houten palen en een bruggetje wordt het een aantrekkelijke gebied om te ontmoeten en te spelen. Het idee is om de wadi meerdere dieptes te mee te geven, zodat geen brug nodig is voor de rijweg. Voor het voetpad denken we aan een wandelbrug. De wadi loopt met een duiker onder de weg door.
  • Er komen dertig bomen bij in Het Achtererf.  Dit zijn streekeigen bomen, als wilg en els. Historisch gezien had het erf een nutsfunctie, daarom willen we ook een paar fruitbomen toevoegen bij Het Achtererf.
  • Op een aantal plekken worden vogelbosjes in de vorm van struweel toegevoegd. Dit zijn bosjes met schuil- en voedselmogelijkheden voor vogels. In de bestaande bomen hangen we nestkasten op.
  • Het openbaar groen wordt ingezaaid met een bloemweide mengsel. Dit is goed voor de biodiversiteit en geeft het geheel een natuurlijke erfuitstraling. In de bloemweide plaatsen we een vlinderhotel.
  • In de boomspiegels komen vaste planten en siergrassen. Langs de wadi komen ook op enkele plekken siergrassen.
  • Op twee plekken tussen het groen plaatsen we banken.
  • Langs de erfgrenzen komen groene hagen als afscherming voor privacy en voor de groene uitstraling. Langs achtertuinen worden dit hoge hagen, langs voortuinen lagere heggen.

Klik op de afbeelding van het ontwerp voor een grote weergave op schaal. 

Een voorbeeld van half open verharding met klinkers in vlechtverband.