WONEN IN LOOSDRECHT

Initiatiefnemers Achtererf Ontwikkeling BV willen een woonbuurt ontwikkelen aan het Achtererf in Loosdrecht. Op het terrein achter de woningen aan de Nieuw Loosdrechtsedijk tussen de nummer 73 en 87 is ruimte voor 36 woningen met bijbehorende parkeerplaatsen. Het gaat om twaalf sociale huurappartementen en zes seniorenwoningen in een gebouw met vier woonlagen, vier koopwoningen in een rijtje, acht koopwoningen type twee-onder-één-kap en zes vrijstaande koopwoningen.

De ontsluiting van de nieuwe woonbuurt loopt via de Tjalk naar de Nieuwe Loosdrechtsedijk. 

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren hebben kennis genomen van het plan en vragen de ontwikkelaar om het plan voor te leggen aan de omgeving. Daarvoor is deze site gemaakt. Tientallen mensen hebben gereageerd en hun mening gegeven en suggesties gedaan. Inmiddels hebben deze mensen een persoonlijke reactie ontvangen. U kunt hier lezen welke reacties zijn binnen gekomen en hoe die zijn beantwoord. 

Update 15 januari 2021
De reacties uit de omgeving hebben tot enkele wijzigingen in het plan geleid.

-Er is een schets voor het openbaar gebied. Kijk hier voor een toelichting.

-De toegangsweg vanaf de Tjalk is iets verschoven. Kijk hier voor een tekening. Bewoners van de Schakel vrezen hinder door autolampen. We hebben geprobeerd de bocht nog verder te wijzigen. Verder schuiven om de bocht uit de weg te halen bleek echter niet mogelijk omdat de gemeente over onvoldoende grond beschikt.

-Het appartementengebouw ziet er nu anders uit. Kijk hier voor een afbeelding. Op verzoek van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft de bovenste etage geen kappen. De vierde woonlaag ligt nu iets terug ten opzichte van de andere verdiepingen.

 

TYPE WONINGEN

  4 koopwoningen in een rij

•  8 koopwoningen twee-onder-een-kap

•  6 vrijstaande woningen

•  12 sociale appartementen en 6 appartementen voor senioren in een gebouw met vier woonlagen

VERLEDEN

In april 2017 is het eerste plan gepresenteerd aan de buurt. Toen ging het om een kleiner gebied en minder woningen. In juni 2017 is een tweede bijeenkomst gehouden waarbij werd ingegaan op de opmerkingen uit de eerste bijeenkomst. Op die avond bleek aansluiting voor het verkeer uit de nieuwe buurt op de Tjalk voor omwonenden heel belangrijk. Overleg over deze optie duurde lang. Maar in 2019 werd er een nieuw plan gepresenteerd aan…

PROJECT IN BEELD

Een overzicht van het plangebied. Links de Tjalk. Midden in het gebied de appartementen.

Kijk hier de film met uitleg over de huidige plannen voor het Achtererf. De schetsen die in de film worden getoond zijn voorlopig en kunnen nog wijzigen. 

Het plangebied gezien vanaf de zijde van de Nootweg.

OPENBAAR GEBIED

In een nieuwe buurt hoort een mooie en functionele openbare ruimte. Denk daarbij aan wandelpaden, de inrichting van straten en groene gebieden. Er ligt nu een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte.

Uit reacties blijkt dat er een voorkeur is voor een groene opslagplaats voor regenwater (wadi) en ruimte voor kruiden en bloemen die goed zijn voor de biodiversiteit.

OPENBAAR GEBIED

In een nieuwe buurt hoort een mooie en functionele openbare ruimte. Denk daarbij aan wandelpaden, de inrichting van straten en groene gebieden. Son buro voor tuin & landschapsontwerpen zal een ontwerp maken voor het openbaar gebied. Voordat ze daarmee aan de slag gaan, horen zij graag eerst de suggesties en ideeën uit de omgeving.