NiEUWS

Update 15 februari 2024
Na vele jaren overleggen en zeker ook geduld, is er heel goed nieuws voor de inwoners van de gemeente Wijdemeren. Nadat op dinsdag 6 februari 2024 de commissie Ruimte en Economie van de gemeente Wijdemeren unaniem vóór het nieuwbouwplan Het Achtererf in Loosdrecht stemde, werd het plan als hamerstuk aan de gemeenteraad voorgelegd. Op donderdag 15 februari 2024 was ook de gemeenteraad positief over het plan en stelde het bestemmingsplan vast.

Gelegen tussen de Nieuw-Loosdrechtsedijk en de wijk Hallinckveld wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd van 36 woningen en 62 parkeerplekken. De woonwijk krijgt 18 grondgebonden woningen (vrijstaande woningen, rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen) en 18 appartementen die voldoen aan de strengste duurzaamheidsregels. Alle 18 appartementen worden verhuurd in het betaalbare segment en toegewezen aan kleine huishoudens.

Bij de inrichting van de nieuwe wijk wordt veel aandacht besteed aan de natuur. Door het plaatsen van diverse soorten bomen en planten en de ruime opzet van het openbare gebied, wordt dit een plek om met veel plezier te gaan wonen. De woonwijk wordt via een nieuwe weg aangesloten op de Tjalk en de fiets- en wandelpaden krijgen een ontsluiting naar de Nieuw-Loosdrechtsedijk.  

Binnenkort wordt er gestart met de verkoopvoorbereidingen van dit prachtige nieuwbouwplan. 

Mocht u interesse hebben in één van de woningen, Mocht u interesse hebben in één van de woningen, laat hier uw gegevens achter.

Update 12 juli 2023
Op woensdag 12 juli 2023 is de anterieure-koopovereenkomst van het nieuwbouwplan Het Achtererf tussen de gemeente Wijdemeren en Achtererf Ontwikkeling B.V. ondertekend. Op de plek waar straks 36 woningen worden gerealiseerd, op de weilanden achter de Nieuw-Loosdrechtsedijk 73-87 in Loosdrecht, zette Ron de Haan, wethouder Ruimtelijke Ordening, en Wilco Zwoferink namens Achtererf Ontwikkeling B.V., de handtekening onder de overeenkomst. Met deze overeenkomst zijn onder andere de verkoop en overdracht van de gemeentelijke gronden aan Achtererf Ontwikkeling B.V. geregeld.

Na de ondertekening was er voor de aanwezige pers gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast gaven de wethouder en Johan Zijtveld, namens Achtererf Ontwikkeling B.V., toelichting op de vervolgstappen en aanpak over de realisatie van de 18 appartementen en 18 grondgebonden woningen van het nieuwbouwplan. Lees ook het persbericht van de gemeente Wijdemeren.

In november 2021 besloot, na jaren ontwerpen, tekenen en overleggen, de commissie Ruimte en Economie van gemeente Wijdemeren het nieuwbouwplan Het Achtererf vrij te geven voor procedure. Zij keurde in november van 2021 het plan met 36 woningen goed, maar door een uitgebreid flora-en-faunaonderzoek en de invoering van het Didam-arrest lagen de plannen rondom het nieuwbouwplan sindsdien stil. Met de ondertekening van de anterieure-koopovereenkomst is er weer een volgende stap gezet in realisatie van 36 wooneenheden in de gemeente Wijdemeren!

Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 20 juli 2023 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage.  In deze periode kunnen omwonenden en andere belanghebbenden hun zienswijzen indienen.

Update november 2021
Goed nieuws voor woningzoekenden in de gemeente Wijdemeren!

Na jaren ontwerpen, tekenen en overleggen, heeft de commissie Ruimte en Economie van gemeente Wijdemeren op woensdagavond 10 november besloten om het plan Het Achtererf vrij te geven voor procedure.

Gelegen tussen de Nieuw-Loosdrechtsedijk en de wijk Hallinckveld worden 18 grondgebonden woningen (vrijstaande woningen, hoekwoningen en twee-onder-een-kapwoningen) en 18 appartementen ontwikkeld. Van de 18 appartementen worden er 12 verhuurd in het sociale segment en worden 6 appartementen verkocht.

De procedure is naar verwachting in 2022 afgerond, waarna de verkoop van de woningen en appartementen zal starten.

Update 12 oktober 2021
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren hebben besloten om de procedure in gang te zetten voor het realiseren van woningen op Het Achtererf.

Op 12 oktober 2021 is het plan aangeboden aan de Commissie Ruimte en Economie van de gemeenteraad van Wijdemeren. De commissie Ruimte en Economie spreekt op 10 november over de wijziging van het bestemmingsplan. Hierna wordt het plan officieel ter inzage gelegd en kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Vervolgens neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan en de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Volgens de planning zou, na goedkeuring door de gemeenteraad,  de bouw van de nieuwe woningen in 2022 kunnen starten.

Het persbericht van de gemeente Wijdemeren vindt u hier. 


Bericht juli 2021

De afgelopen periode was er intensief overleg met de gemeente Wijdemeren en met betrokkenen in de omgeving over project Het Achtererf.

Naar aanleiding van reacties uit de omgeving is het ontwerp van het appartementengebouw aangepast. Het gebouw wordt van vier bouwlagen nu teruggebracht tot twee bouwlagen met een kapverdieping. Bovendien oogt het gebouw iets minder modern. Hierover is gesproken met de stedenbouwkundige van de gemeente Wijdemeren. Deze heeft het ontwerp nu goedgekeurd. Ook de welstand is akkoord met de nieuwe verschijningsvorm.

In het nieuwe appartementengebouw van drie woonlagen komen 18 appartementen. Het is nog niet bekend of deze appartementen verkocht of verhuurd gaan worden. Wel is bekend dat er 12 appartementen vallen in het sociale segment. HIER treft u de nieuwe tekeningen van het aangepaste ontwerp.

In het najaar van 2021 zal het plan worden behandeld in de commissie Ruimte en Economie. De exacte vergaderdatum is nog niet bekend maar zal op de website van de gemeente (www.wijdemeren.nl) worden weergegeven. Uiteraard heeft u hier de mogelijkheid om in te spreken tijdens deze vergadering. Als de commissie ook positief oordeelt over de plannen starten we de formele procedure voor de wijziging van het geldende bestemmingsplan en de bouw van de 18 appartementen en 18 woningen

TYPE WONINGEN

  4 koopwoningen in een rij

•  8 koopwoningen twee-onder-een-kap

•  6 vrijstaande woningen

•  18 appartementen in een gebouw met 3 woonlagen

VERLEDEN

In april 2017 is het eerste plan gepresenteerd aan de buurt. Toen ging het om een kleiner gebied en minder woningen. In juni 2017 is een tweede bijeenkomst gehouden waarbij werd ingegaan op de opmerkingen uit de eerste bijeenkomst. Op die avond bleek aansluiting voor het verkeer uit de nieuwe buurt op de Tjalk voor omwonenden heel belangrijk. Overleg over deze optie duurde lang. Maar in 2019 werd er een nieuw plan gepresenteerd aan…

PROJECT IN BEELD

Een overzicht van het plangebied. Links de Tjalk. Midden in het gebied de appartementen.

Kijk hier de film met uitleg over de huidige plannen voor het Achtererf. De schetsen die in de film worden getoond zijn voorlopig en kunnen nog wijzigen. 

Het plangebied gezien vanaf de zijde van de Nootweg.

OPENBAAR GEBIED

In een nieuwe buurt hoort een mooie en functionele openbare ruimte. Denk daarbij aan wandelpaden, de inrichting van straten en groene gebieden. Er ligt nu een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte.

Uit reacties blijkt dat er een voorkeur is voor een groene opslagplaats voor regenwater (wadi) en ruimte voor kruiden en bloemen die goed zijn voor de biodiversiteit.

OPENBAAR GEBIED

In een nieuwe buurt hoort een mooie en functionele openbare ruimte. Denk daarbij aan wandelpaden, de inrichting van straten en groene gebieden. Son buro voor tuin & landschapsontwerpen zal een ontwerp maken voor het openbaar gebied. Voordat ze daarmee aan de slag gaan, horen zij graag eerst de suggesties en ideeën uit de omgeving.