update 12 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren hebben besloten om de procedure in gang te zetten voor het realiseren van woningen op Het Achtererf.

Op 12 oktober 2021 is het plan aangeboden aan de Commissie Ruimte en Economie van de gemeenteraad van Wijdemeren. De commissie Ruimte en Economie spreekt op 10 november over de wijziging van het bestemmingsplan. Hierna wordt het plan officieel ter inzage gelegd en kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Vervolgens neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan en de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Volgens de planning zou, na goedkeuring door de gemeenteraad,  de bouw van de nieuwe woningen in 2022 kunnen starten.

Het persbericht van de gemeente Wijdemeren vindt u hier. 

Bericht juli 2021
De afgelopen periode was er intensief overleg met de gemeente Wijdemeren en met betrokkenen in de omgeving over project Het Achtererf.

Naar aanleiding van reacties uit de omgeving is het ontwerp van het appartementengebouw aangepast. Het gebouw wordt van vier bouwlagen nu teruggebracht tot twee bouwlagen met een kapverdieping. Bovendien oogt het gebouw iets minder modern. Hierover is gesproken met de stedenbouwkundige van de gemeente Wijdemeren. Deze heeft het ontwerp nu goedgekeurd. Ook de welstand is akkoord met de nieuwe verschijningsvorm.

In het nieuwe appartementengebouw van drie woonlagen komen 18 appartementen. Het is nog niet bekend of deze appartementen verkocht of verhuurd gaan worden. Wel is bekend dat er 12 appartementen vallen in het sociale segment. HIER treft u de nieuwe tekeningen van het aangepaste ontwerp.

In het najaar van 2021 zal het plan worden behandeld in de commissie Ruimte en Economie. De exacte vergaderdatum is nog niet bekend maar zal op de website van de gemeente (www.wijdemeren.nl) worden weergegeven. Uiteraard heeft u hier de mogelijkheid om in te spreken tijdens deze vergadering. Als de commissie ook positief oordeelt over de plannen starten we de formele procedure voor de wijziging van het geldende bestemmingsplan en de bouw van de 18 appartementen en 18 woningen

TYPE WONINGEN

  4 koopwoningen in een rij

•  8 koopwoningen twee-onder-een-kap

•  6 vrijstaande woningen

•  12 sociale appartementen en 6 appartementen in de vrije sector in een gebouw met 3 woonlagen

VERLEDEN

In april 2017 is het eerste plan gepresenteerd aan de buurt. Toen ging het om een kleiner gebied en minder woningen. In juni 2017 is een tweede bijeenkomst gehouden waarbij werd ingegaan op de opmerkingen uit de eerste bijeenkomst. Op die avond bleek aansluiting voor het verkeer uit de nieuwe buurt op de Tjalk voor omwonenden heel belangrijk. Overleg over deze optie duurde lang. Maar in 2019 werd er een nieuw plan gepresenteerd aan…

PROJECT IN BEELD

Een overzicht van het plangebied. Links de Tjalk. Midden in het gebied de appartementen.

Kijk hier de film met uitleg over de huidige plannen voor het Achtererf. De schetsen die in de film worden getoond zijn voorlopig en kunnen nog wijzigen. 

Het plangebied gezien vanaf de zijde van de Nootweg.

OPENBAAR GEBIED

In een nieuwe buurt hoort een mooie en functionele openbare ruimte. Denk daarbij aan wandelpaden, de inrichting van straten en groene gebieden. Er ligt nu een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte.

Uit reacties blijkt dat er een voorkeur is voor een groene opslagplaats voor regenwater (wadi) en ruimte voor kruiden en bloemen die goed zijn voor de biodiversiteit.

OPENBAAR GEBIED

In een nieuwe buurt hoort een mooie en functionele openbare ruimte. Denk daarbij aan wandelpaden, de inrichting van straten en groene gebieden. Son buro voor tuin & landschapsontwerpen zal een ontwerp maken voor het openbaar gebied. Voordat ze daarmee aan de slag gaan, horen zij graag eerst de suggesties en ideeën uit de omgeving.